Els Goigs de Catalunya al Món

Els Goigs de Catalunya al Món

45,00 

ISBN   978-84-944979-0-2

Autors: Glòria Ballús Casóliva Antonio Ezquerro Esteban

UNA FORMA MUSICAL CULTA I POPULAR

CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA:

El cant dels goigs, i la llarga tradició que els envolta (la seva lectura i memorització, el col·leccionisme de fulles volants, la seva dispersió pel territori, etc.), ha estat al llarg de gairebé un mil·lenni un fenomen cohesionador de la població, que, partint en origen d’una manifestació religiosa, ha acabat per convertir-se en senyal d’identitat. Precisament, en terres catalanes, el seu cultiu i expansió han estat particularment notables, de manera que es podria dir que els Goigs s’han estès i han donat un testimoni cultural i patrimonial únic, des de Catalunya cap al món.

El present llibre ens proposa un recorregut a través del temps, en el qual podrem apreciar la complexitat d’un interessantíssim fenomen, català, interdisciplinari (artístic, religiós, musical, sociològic, popular, gràfic i editorial), que ens portarà, des de les melodies més senzilles entonades a una sola veu en cant pla (gregorià), d’arrel medieval, fins a les musicalitzacions més complicades i modernes, que proliferaren, molt particularment, entre els segles XVI i inicis del XX, donant lloc a un deixant existencial que encara mostra un caliu en l’actualitat. Un entramat cultural que ha escampat la seva llavor per terres de tot el món, des de França o Itàlia, fins a Amèrica o Filipines.

MERCAT:

Musicòlegs, historiadors, amants de la llengua i cultura catalanes, aficionats, professionals, estudiants universitaris de grau mitjà i superior de Filologia, Història i Música, Associacions, etc.

475 pàgs.

21 x 29,7 cm

SUMARI:

Introducció

ELS DOCUMENTS I LES FONTS. ANÀLISI I ESTUDI DE MATERIALS CONSERVATS

  1. Antecedents i estat de la qüestió
  2. Els Goigs. Origens i definició. Història idesenvolupament
  3. Situació dels Goigs i el seu conreu al llarg del temps
  4. Presència de la música al voltant dels Goigs

LA UNIVERSALITAT DELS GOIGS

  1. El fenomen dels Goigs com a literaturade fil i canya
  2. Fulles volants impreses amb goigs
  3. Goigs seleccionats per a l’estudi
  4. Conclusions
  5. Bibliografia

ANNEXOS

Annex documental
Annex gràfic
Relació de goigs amb presència musical

ÍNDEX ONOMÀSTIC

COMPARTIR

Título

Ir a Arriba